اسلیو معد

دکترمحمدعلی پکنه

Fellowship in Minimally Invasive Surgery - MIS

  • فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشکده پزشکی دانشگاه همدان
  • فارغ التحصیل رشته تخصصی جراحی عمومی از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
  • فارغ التحصیل رشته فوق تخصصی لاپاراسکوپی چاقی و لاپاراسکوپی پیشرفته از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
  • عضو هیات علمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، مرکز جراحی لاپاراسکوپی و چاقی رسول اکرم
  • مدرس دوره های ابتدایی و پیشرفته لاپاراسکوپی و جراحی های چاقی مرکز رسول اکرم
  • جراح بیمارستان فوق تخصصی بیمارستان پارسیان