اسلیو معد

Laptaroscopic Gastric Bypass

بای پس معده

Category: Restrictive and malabsorptive

دسته بندی نوع عمل:
محدود کننده و ایجاد سوءجذب

تاریخچه عمل

اولین بار در سال 1960 گروه جراحی Mason & Itoh جراحی بای پس معده به روش لوپ را انجام داده و سپس Griffin و شاگردانش تکنیک فعلی یعنی Roux-En-Y Gastric Bypass به روش باز(open) را معرفی کردند. در سال 1994 اولین بای پس معده به روش لاپاراسکوپی در امریکا انجام شد ودر حال حاضر شایعترین عمل جراحی چاقی در امریکا بای پس معده می باشد.

روش عمل

معمولا به صورت لاپاراسکوپی یا کم تهاجمی (Minimally Invasive Surgery) یا MIS انجام شده و با هر دو مکانیسم محدود کردن غذای مصرفی فرد (restriction) و کاهش جذب غذای مصرفی (malabsorption) باعث کاهش وزن میشود. در بای پس معده ابتدا یک قسمت از معده بنام " پاچ " به حجم تقریبی 30 میلی لیتر ایجاد شده (Pouch) تا دریافت وذخیره غذا را محدود کند .(restriction) سپس قسمت میانی روده باریک بنام ژژنوم به پاچ (معده جدید) متصل شده و به این ترتیب قسمت زیادی از معده ، دوازده وابتدای روده باریک (ژژنوم ) به طول 75-150 سانتی متر از مسیر جذب خارج می شوند (malabsorption)

نکته بسیار مهم : بای پس معده را با عمل جراحی بای پس روده که به روش باز انجام میشود و عوارض شدیدی مانند نارسایی کبد واسهال بد بو و... دارد و مورد تایید جراحان چاقی نیست اشتباه نکنید.

مزایای عمل بای پس معده

  1. کاهش وزن تا 70% وزن اضافه
  2. بهترین روش در درمان عوارض چاقی (تا 80% بهبود دیابت نوع 2)
  3. قابل انجام به روش لاپاراسکوپی

معایب عمل بای پس معده

  1. سندرم دامپینگ به علت وجود دریچه پیلور (دریچه خروجی معده به دوازده یا دئودنوم)
  2. شانس کم خونی کمبود ویتامین (نیاز به مصرف مولتی ویتامین تا آخر عمر)
  3. عدم امکان آندوسکوپی از قسمت معده بای پس شده
  4. احتمال ایجاد فتق داخلی روده ها